راه های ارتباطی با ما

راه های ارتباطی با ما

مشتاقانه متظر تماس شما هستیم

مشتاقانه متظر تماس شما هستیم

تجربه ای نو در خرید بدون واسطه
مطمئن باشید پاسخ گویی سریع به درخواستهای شما عزیزان اعم از مشتری فعلی یا قدیمی  از
اولویتهای ماست.از شنیدن صدای گرم شما و یا خواندن پیامهایتان بسیار خرسند خواهیم شد

تماس با ما :

۰۹۱۱۲۳۵۱۶۷۲

تماس با ما :

۰۹۱۱۲۳۵۱۶۷۲

آدرس:

رشت، خیابان امام، روبروی بانک ملی شعبه گیل ( آب و برق )

آدرس:

رشت، خیابان امام، روبروی بانک ملی شعبه گیل ( آب و برق )

ایمیل :

boroodati.hararati.aral@gmail.com

ایمیل :

boroodati.hararati.aral@gmail.com

ساعت کاری:

۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

ساعت کاری:

۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰

.

.