آشنایی بیشتر با ما

آشنایی بیشتر با ما

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز


بی شک معیار ارزیابی یک سازمان و مجموعه اعم از تولیدی یا خدماتی ،پاسخگویی به نیازهای پیرامون خود است. درک نیازهای جامعه،ذینفعان و مشتریان، سازمان را در مسیر رشد و توسعه قرار داده و آن را از سایر رقبا متمایز می نماید.درک نیازها و ویژگی سازمانهای متعالی و توجه بر اصول مدیریت وکیفیت، ابزار مهمی برای پاسخگویی و بقاء در عرصه رقابت و توسعه است. درک و پایبندی به اصول مورد استفاده در تعالی سازمانی بعنوان چراغ راهنما برای صنایع برودتی حرارتی آرال مد نظر است و راه را برای توسعه همه جانبه هموار نموده است. بخشی از این مفاهیم و اهداف به شرح ذیل است: *ارزش افزایی مستمر برای مشتریان بالفعل و بالقوه از طریق درک ، پیش بینی و برآورده کردن نیازها ، انتظارات و فرصت ها اولین هدف در رسیدن به توسعه پایدار است.ما با نو آوری وبکارگیری منابع و توانمندیها و شایستگی عوامل موثر، بدنبال خلق ارزش برای مشتریان خود هستیم.*خلق آینده ای پایدار از طریق تعریف و در میان گذاشتن یک هدف بنیادین که مبنایی را برای چشم اندازها ، ارزش ها ، اخلاقیات و رفتار سازمانی فراگیر فراهم کرده و آینده ما را تضمین کند.

اسم فرد مورد نظر

سمت فرد مورد نظر

اسم فرد مورد نظر

اسم فرد مورد نظر

سمت فرد مورد نظر۳

اسم فرد مورد نظر

اسم فرد مورد نظر

سمت فرد مورد نظر

اسم فرد مورد نظر

سمت فرد مورد نظر

تجربه ای نو در خرید بدون واسطه

مشتری مداری تنها یک شعار نیست.با خرید از صنایع برودتی حرارتی آرال ،به مشتری دائم ما تبدیل شوید!

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.