ژ 1-9

همین طور که از اسم آن بر می‌آید، منظور از آن محلی است که در آن سرما تولید شده و از این سرمای تولیدی برای نگهداری برخی مواد فسادپذیر استفاده می‌شود...

ژ 1-10

از چیلر تحت عنوان سیستم‌های سرمایشی میتوان اسم برد. به‌کارگیری از چیلر در سیستم‌های برودتی صنعت‌های گوناگون، اعم از پالایشگاه‌ها و یخچال‌ها...

ژ 1-11

از جمله مشکلاتی که زندگی های امروز دچار آن است کمبود وقت و زمان است. در اکثر خانواده ها عموما و الدین و فرزندان بالغ مشغول کار و تحصیل هستند...