یخچال خوابیده 2متری پرده هوا موتور سرخود(مدل چالوس)
مقایسه
فریزر خوابیده 2 متری پرده هوا موتور سرخود(مدل زاگرس)
مقایسه
یخچال ویترینی 2.5 متری سرخود(مدل رامند یا فردان)
مقایسه
فریزر صندوقی
مقایسه
یخچال ویترینی تک درب کینو مدل KR615WL
مقایسه
یخچال پرده هوا خوابیده
مقایسه